Serveis

ESTRATÈGIA CORPORATIVA

Transformació digital, e-commerce, noves tecnologies i plataformes i altres eines que us ajudin a planificar el vostre full de ruta en el món digital.

 

Establim com actuar en el món digital, adaptant l’estratègia al pressupost, al sector i l’audiència. Reestructurem tot el necessari perquè destaqueu i gestioneu de forma eficient i efectiva la vostra presència digital.

 

Us direm QUÈ FER, COM I QUAN, en l’entorn digital, perquè no malgasteu els vostres pressupostos i aconseguiu bons retorns invertint el mínim.

Business Plan Executiu i DAFO

 

El full de ruta principal, la definició de les actuacions que han de desenvolupar-se per a la consecució dels objectius corporatius. El vostre pla, la vostra metodologia i la inversió del vostre temps.

Partners i Col·laboradors

 

Ampliem la xarxa de col·laboradors perquè pugui donar-se un major servei i un major valor afegit. Creem la vostra xarxa de partners estratègics perquè arribeu on mai havíeu pensat que podíeu arribar.

Gestió

de Persones

 

Ajudem en la gestió del personal, en l’optimització de processos i la millora de l’eficiència professional, buscant nous professionals o millorant les competències professionals de l’actual equip.

Formació

i Mentoring

 

Formem a equips i persones perquè millorin les seves competències professionals i optimitzin el seu rendiment en les organitzacions, millorant la motivació, l’acompliment i el treball en equip.

COMUNICACIÓ

Connectar amb la vostra audiència. Escoltem per vosaltres, estudiem les vostres preocupacions, inquietuds i personalitzem la forma en què us comuniqueu.

 

Planifiquem les vostres comunicacions per mesos, trimestres, semestres o anys. Adaptem les comunicacions als vostres objectius corporatius, i generem engagement amb el vostre públic actual i potencial.

 

Us aconseguim FANS, seguidors fidels, clients i socis contents i satisfets, aportant valor en tota comunicació, sigui com sigui la grandària de la vostra audiència.

Pla de comunicació

anual

 

Definició de les accions de comunicació i pla de mitjans més adequat per a la consecució dels objectius corporatius, el branding estratègic, la captació de nous clients i la fidelització dels actuals.

Newsletter

(Butlletí)

 

Redacció i/o composició de la Newsletter mensual, bimensual o trimestral, amb novetats del sector, generant contingut d’interès i utilitat. Publicacions enfocades a la interacció amb l’audiència potencial i actual.

Estratègia a

Xarxes Socials

 

Definició de les accions de comunicació i publicitat en les diferents plataformes, de forma analítica i sostenible. Community Management efectiu i aplicat a la generació de nous comptes i clients.

Blog

corporatiu

 

Redacció d’articles del sector de forma periòdica i recurrent, per a millorar el posicionament orgànic de la web corporativa (SEU), aportant contingut d’interès i publicant les novetats que l’empresa vol destacar.

CAPTACIÓ DE CLIENTS

Aconseguim nous clients. Si tot l’anterior funciona, generem clients inbound, però a més, establim les polítiques de captació comercial per a ampliar cartera.

 

Analitzem l’estat actual de la cartera de clients, establint com potenciar els clients referenciats i com captar nous clients. Establim la estratégia i la tàctica per a dur a terme la planificació i la consecució d’objectius.

 

Aconseguirem que CREIXEU de forma sostenible i controlada, estarem al vostre costat i us ajudarem a evolucionar i transformar-vos.

Pla comercial y definició d’objectius

 

Definim el pla comercial anual de l’empresa, adequant les actuacions als objectius corporatius i coordinant les accions entre els departaments de màrqueting, comunicació i comercial de l’empresa.

Definició de l’estratègia de captació

 

Definició de les accions que han de desenvolupar-se per a generar ingressos, vendes, retorn i Branding. Definir el mètode de captació de clients i l’estratègia de fidelització. Establir les pautes per a créixer dia a dia.

Trucades comercials de captació/fidelizació

 

Acció de captació i fidelització directa i personalitzada, qualificant leads i recollint feedback per a la modificació o adaptació del producte ofert, amb l’objectiu d’augmentar la cartera de clients de l’empresa.

Visites, congressos i networkings

 

Assistència a fires, congressos i esdeveniments de networking que permetin donar a conèixer la marca i guanyar possibles nous potencials interessats en l’empresa o el producte/servei comercialitzat.

BRANDING ESTRATÈGIC

El branding HO ÉS TOT. Aconseguir crear una marca recordada, ser referència, posicionar-se com a expert..

 

El veritable valor del branding radica a aconseguir clients referenciats. Que parlin de la vostra marca com a sinònim de qualitat i professionalitat. Que contactin amb vosaltres i demanin els vostres serveis sense haver d’invertir en publicitat. És el que més costa, i el que major recompensa i retorn té.

 

Us ajudem a crear la vostra història, donem forma al vostre projecte, per a arribar a l’objectiu final de tota empresa: generar noves vendes, clients i oportunitats sense una tasca comercial activa, tan sols per la reputació de la marca.

Diseny gràfic

i web

 

Creem la vostra web, imatge digital, fulls de mà, tipografia, logo i manual d’estil, establint els vostres elements diferenciadors. Tot el necessari perquè disposeu de la millor imatge corporativa i la millor identitat web.

Anàlisi de la competència

 

Busquem als vostres competidors, els estudiem i us passem informació útil perquè sapigueu com potenciar els vostres punts forts i us anticipeu a possibles amenaces o accions dels vostres competidors.

Posicionament de marca i producte (SEO)

 

Planificació de les accions encaminades a posicionar en el sector digital la vostra marca, el vostre producte i els vostres serveis, tant mitjançant formes de pagament (SEM, Ads, etc) com de forma orgànica i gratuïta (SEO).

Imatge

i presència digital

 

Estudi i anàlisi de l’actual imatge i presència digital, tant en web com en xarxes socials, establint les accions de millora per a implementar-les de forma gradual i sostenible.

Treballem cada dia per donar servei a les teves necessitats i desitjos.