Plans i Packs

PACKS

Packs específics per a cobrir necessitats immediates: Aconseguir més clients, establir l’estratègia i el full de ruta, pla de comunicació integrat i pla de branding estratègic.


Som el teu equip extern especialitzat en vendes, comunicació i màrqueting.

CUSTOMER’S
HUNTER

Aconseguim nous clients, ampliem i fidelitzem cartera. Som el teu Director Comercial extern.

ESTRATÈGIA
I COMUNICACIÓ

Pla integral de comunicació i accions a desenvolupar. Som el teu Director de Comunicació extern.

BRANDING
ESTRATÈGIC

Reconeixement de marca i posicionament.
Som el teu Director de Màrqueting
extern.

PLANS DE DESENVOLUPAMENT

Convertim el teu projecte en negoci, rendibilitzem la teva inversió, estudiem la teva competència i realitzem fusions i compres d’empreses. Des d’etapes inicials a expansions internacionals.

Pla
inicial

Tot el necessari per a començar. Primers passos, assessorament i mentoring.

PLA DE
CREIXEMENT

Augmenta els teus clients i facturació. Millora la teva presència on-line i off-line

PLA DE FIDELITZACIÓ I
EXPANSIÓ DE MARCA

Nous mercats, internacionalització, expansió i creixement a tots els nivells.

PACK CUSTOMER’S HUNTER

DESTACAT

CREIXEMENT I EXPANSIÓ

Pack destinat a empreses que estan en creixement i expansió, que tenen l’estratègia definida i els objectius clars, i volen ampliar la seva base de clients, fidelitzant de forma paral·lela als actuals..

 

El servei es configura a partir d’una sèrie d’accions destinades a la captació de nous comptes, a la generació de contactes i potencials, a la creació de bases de dades qualificades que permetin el creixement i l’expansió dels productes i serveis de l’empresa.

Metodologia

Pla estratègic d'acció i comunicació comercial.

Confecció de bases de dades qualificades a mida.

Contacte telefònic a tota la base de dades generada.

Enviament de la informació corporativa, de producte i/o servei.

Seguiment i tancament de vendes.

Consultoria en evolució i millora de producte basada en el feedback dels clients i potencials contactats.

Estratègia de fidelització de clients: eines i procediments.

Beneficis

Augment de la base de clients, del volum de projectes i la xifra de facturació.

Assentament de les accions comercials a desenvolupar per a la captació directa de clients.

Coordinació amb els departaments de màrqueting i comercial de l'empresa per al desenvolupament d'una estratègia de comunicació integrada.

Servei flexible i escalable segons les necessitats, objectius i recursos de l'empresa o el projecte.

Reducció de costos del departament comercial.

PACK D’ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ EFECTIVA APLICADA

Pack destinat a empreses que volen maximitzar la seva comunicació, volen donar-se a conèixer i generar noves vies de contacte amb la seva audiència, actual i potencial, seguint una estratègia coherent amb els objectius, sostenible i controlada des del primer dia.

 

Configurem el servei d’estratègia i comunicació de forma conjunta a través d’una sèrie d’accions que permeten maximitzar el reconeixement de marca, crear sinergies amb col·laboradors, i optimitzar les vies de comunicació amb el target de l’empresa.

Metodologia

Secció d’estratègia:

Business Plan, DAFO y mentoring estratègic inicial.

Consultoria de posicionament de producte, marca i anàlisi de la competència.

Consecució de Partners estratègics.

Finançament: assessorament i mentoring.

Secció de comunicació:

Pla anual de comunicació i mitjans.

Gestió i generació de contingut per a Web, Blog, Newsletter i Xarxes Socials.

Disseny i producció de material corporatiu i promocional.

Creació de pàgina web i landings promocionals.

Optimizació SEO.

Campanyes de publicitat On-line i Off-line.

Beneficis

Gestió integrada de tota la comunicació de l'empresa.

Establiment de sinergies amb els actuals col·laboradors, millorant el nivell de col·laboració.

Optimització de totes les accions de comunicació, enfocant-les als objectius corporatius i de venda de l'empresa.

Flexibilitat i adaptabilitat de la planificació i les accions segons les necessitats específiques de cada moment.

Reducció de costos dels departaments de desenvolupament de negoci i comunicació.

PACK DE BRANDING ESTRATÈGIC

PROJECCIÓ DE MARCA

Pack destinat a aquelles empreses que amb una estratègia i objectius definits, aposten per la generació de Branding com a font de reconeixement i captació de clients. Empreses preocupades per la seva imatge que volen destacar, créixer i expandir-se en el seu sector.

 

Establim les pautes de Branding que una empresa ha de seguir per a generar reconeixement, record de marca i posicionar-se en el “top of mind” dels potencials consumidors.

Metodologia

Disseny o re-styling de logo, manual d'estil i tipografia corporativa.

Disseny i producció del material corporatiu i promocional.

Creació de pàgina web i landings específiques.

Creació, actualització i gestió dels actuals canals de comunicació.

Esdeveniments, congressos i Networkings.

Estudi d'imatge, posicionament de la marca i el producte i/o servei i anàlisi de la competència.

Consultoria en millores de producte basades en el feedback del client.

Optimizació de processos de negoci.

Beneficis

Actualització i adaptació de la imatge al mercat i a l'audiència actual i potencial.

Disseny personalitzat d'accions de valor afegit.

Flexibilitat, escalabilitat i adaptabilitat de totes les accions plantejades.

Visió 360º de la imatge i el posicionament de la marca.

Anàlisi detallada de la competència.

PLA INICIAL

Imprescindible per començar

Definició dels aspectes més importants, formació a mesura i disseny de tot el necessari perquè el teu projecte es converteixi en negoci. Estratègia a mesura segons els teus objectius i pressupost.

 

Perfecte per a empreses que comencen, Start-ups, nous projectes i idees contrastades que poden convertir-se en negoci. Construïm i assentem els pilars que permetran créixer i aconseguir l’èxit a mitjà i llarg termini

Accions incloses

Business Plan, DAFO y Mentoring Estratègic.

Pla de comunicació anual: Web, Newsletter, Blog i Social Media.

Planning d'accions comercials i seguiment.

Actualizació d'imatge corporativa i web.

Anàlisi de la competència.

Finançament: assessorament i mentoring.

Beneficis

Amb una mínima inversió s'aconsegueixen molt bons resultats.

Ofereix una visió 360º sobre el negoci, el mercat i els competidors.

Adequat a les necessitats i al pressupost de cada projecte, escalable i flexible.

PLA DE CREIXEMENT

El segon pas

Accions destinades a l’augment de la facturació i la base de clients, a la generació de contingut i a l’optimització del posicionament de la marca i el producte o servei. Accions específiques de captació directa i millora de processos.

 

Dirigit a empreses que necessiten créixer augmentant el seu volum de negoci, els seus clients i la seva presència en el món on-line i off-line. Desenvolupem les accions necessàries per a aconseguir els objectius i establir les accions de captació de clients.

Accions incloses

Creació de làndings promocionals.

Consecució de Partners estratègics.

Generació de contingut en els canals de comunicació per a la millora del SEU: Web, Blog, Newsletter i Xarxes Socials.

Captació directa de clients a través de BBDD qualificades, accions telefòniques i seguiment fins al tancament de la venda.

Estudi del posicionament de la marca, del servei i del producte, millorant-los i evolucionant-los a partir del feedback dels clients.

Finançament: assessorament i mentoring.

Beneficis

Augment de la cartera de clients i la xifra de facturació.

Reducció de costos: per menys de la meitat del que costa un comercial, es disposa d'un servei de captació especialitzat a mesura, flexible i escalable.

Millora de la imatge, de la qualitat del servei i del valor afegit aportat al client.

PLA DE FIDELITZACIÓ I EXPANSIÓ DE MARCA

L’última etapa

Desenvolupament d’accions destinades al reconeixement de marca, a l’augment de l’àrea d’influència i a establir-se en nous mercats. Estudiem i implementem les millors estratègies i accions per a créixer en tots els nivells del servei.

 

Ideal per a empreses establertes i assentades que vols anar més enllà, que volen créixer i expandir-se, superar els seus límits i donar-se a conèixer en nous mercats. Adaptem el nivell de servei als objectius fixats, actuant com un autèntic partnerestratègic de l’empresa.

Accions incloses

Pla d'expansió nacional i internacional.

Captació directa de clients, Outsourcing d'equips i mentoring comercial.

Consultoria en millores: de competències professionals, de processos, de producte i/o servei i de Branding corporatiu.

Accions de màrqueting viral i Street Màrqueting.

Gestió de campanyes de publicitat on-line i off-line.

Finançament: assessorament i mentoring.

Beneficis

Possibilita el creixement sostenible, flexible i escalat, segons necessitats, objectius i recursos disponibles.

Suposa una visió estratègica objectiva sobre les possibilitats de creixement en nous mercats i sectors.

Suposa un augment de la facturació i el Branding, amb un control total del cost i disposant d'una flexibilitat i escalabilitat absolutes.

Encara que sigui una obvietat, cada empresa és diferent. Cada empresa té les seves necessitats, els seus objectius i la seva visió. El nostre treball consisteix precisament a detectar aquestes necessitats i oferir exactament el que necessita cada projecte. Tothom necessita més clients, però,

 

Està l’empresa preparada per a rebre i gestionar nous clients?

 

Es comunica amb ells com cal?

 

Sap com fidelitzar-los perquè aquesta nova base de clients es converteixin en ambaixadors i prescriptors de la seva marca?

 

En Markulia ens especialitzem precisament en això. A fer que el creixement sigui real i sostenible. A generar beneficis de forma raonable i responsable, a transformar projectes i idees en negocis rendibles.